ROSARA

 

Rosara

Hospodářské vlastnosti:

Vegetační doba - velmi raná 

Hlízy - středně velké, vzhledné, nárůst strředně rychlý, počet pod trsem středně vysoký až nízký, středně odolné proti mechanickému poškození

Výnos - při rané sklizni nízký, v plné zralosti středně vysoký až nízký

Škrobnatost - středně vysoká až nízká

Kvalita - varný typ BA, středně pevné až pevné konzistence, slabě moučnaté, středně tmavne

Nať - počáteční růst středně rychlý

Choroby -  odolná proti napadení virovými chorobami, méně odolná proti napadení plísní bramboru na nati, odolná proti napadení aktinomycetovou strupovitostí bramboru,  k napadení rakovinou bramboru biotypu 1 rezistentní, proti napadení háďátkem bramborovým biotypu Ro 1 rezistentní

Morfologické znaky

Rostlina - nízká až středně vysoká, polovzpřímená, tloušťka stonku tenká až střední, typ trsu přechodný, list středně velký, lístek středně velký, středně široký, zvlnění okraje střední, květ červenofialový, středně velký až velký, četnost květů nízká 

Hlízy - oválné s mělkými očky, slupka červená, hladká až středně hrubá, barva dužniny tmavě žlutá

Klíček - kuželovitý, silně až velmi silně červenofialový s velmi řídkým ochmýřením báze