Členství v SISPO

Členství v SISPO

 

SISPO - Svaz pro integrované pěstování ovoce, systém šetrný k životnímu prostředí

sispo-a.gif, 14 kB
OCHRANNÁ ZNÁMKA PRO
ZDRAVÉ OVOCE

  • Ovoce prodávané pod touto ochrannou známkou je vyrobeno za výrazně omezeného používání pesticidů a umělých hnojiv.
  • Proti škůdcům a chorobám se přednostně používá biologická ochrana
    (draví roztoči, ptactvo, slunéčka atd.).
  • Nezávadnost ovoce je garantována rozbory na obsah těžkých kovů.
  • Výroba ovoce je kontrolována Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce.
  • Podmínky výroby jsou v souladu s přísnými mezinárodními normami.
  • Ovoce se pěstuje v ekologicky nejvhodnějších oblastech, málo zatížených emisemi.
  • Právo používat ochrannou známku je udělováno pěstitelům vždy pouze pro jeden rok.
SISPO ovoce je produkováno výhradně v Českých zemích
Chráněno ochrannou známkou