Ovoce z integrované produkce

 

Ovoce pochází z integrované produkce.

 

Co je integrovaná produkce ?

Zlj.gif Integrovaná produkce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvality při uplatnění
ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků
agrochemikálií při jejich používání.
Zlj.gifKlade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví.
 

Vyžaduje

 


Zej.gifDůkladné znalosti o cílech a zásadách integrované
produkce ovoce.
Zej.gifDodržování stanovené pěstitelské technologie
vyhovující zásadám integrované produkce.
Zej.gifKladný aktivní přístup pěstitelů ovoce k ochraně přírody.
 

Cílem je
 


Zlj.gifOchrana přírodního prostředí ovocného sadu
a živých organizmů, které se v něm vyskytují.
Zlj.gifNeporušování ani škodlivé měnění nebo ničení
složek prostředí ovocného sadu.
Zlj.gifZajištění druhové rozmanitosti přirozeně se vyskytujících nebo introdukovaných
živočišných a rostlinných druhů v ovocných sadech a jejich blízkém okolí.

Štítky:

|