Význam meruněk ve výživě člověka.

01.05.2010 22:23

Plody meruněk mají vysokou dietetickou i zdravotní hodnotu. Kromě přímého  konzumu poskytují širokou možnost nejrůznějšího využití v domácnosti i ve  zpracovatelském průmyslu. Spotřeba plodů meruněk na osobu a rok v České  republice klesá.  Z 2,3 kg v roce 1995 na současných 1,1 kg.
 Se zřetelem na chemické složení a komplexní využitelnost jsou meruňky  strategickou plodinou, která má kromě jiných hodnot význam i při léčbě po  ozáření. čerstvé plody obsahují 12 volných aminokyselin. Sto gramů  sklizených  plodů meruněk obsahuje 2100 jednotek provitaminu A (karotenu),  130 jednotek vitaminu B2, 81% vody, 1 % kyseliny jablečné, 3,9 % cukru a  11,8 % extaktních látek. Semeno meruněk obsahuje 39 - 41 % oleje.                   Z minerálních látek obsahuje 39 - 41 % oleje. Z minerálních látek obsahují  plody meruněk nejvíce draslíku, fosforu, síry, vápníki, hořčíku, sodíku, železa a  chlóru. Významný je i podíl pektinových látek hlavně z hlediska jejich vlivu na  snižování cholesterolu.  Kromě provitaminu A a vitaminu B2, obsahují meruňky  vitamin C (8 - 27 mg), P (35 - 38 mg), E (0,72 - 1,80 mg), B1 (0,7 - 4,2 mg), a  PP (0,20 - 0,64 mg).

       Meruňky - plody zdraví, protože:
 

  • příznivě ovlivňují vývin organizmu dítěte
  • urychlují rekonvalescenci nemocných
  • podporují vitalitu organizmu
  • podporují periastiku střev
  • léčí bolesti žaludku
  • zlepšují krevní obraz
  • snižují arteriosklerotické změny v cévách
  • regulují krevní tlak

  Energetická hodnota 1 kg meruněk je 2390 kj.

  Nutriční hodnoty látek v plodech závisí na mnoha faktorech  

  Z celkové hmotnosti plodů připadá 8 5 % na dužninu, 7,3 % na slupku a
  7,7 % na pecku.. Dužnina obsahuje 72 až 92 % vody, 7 až 17 % cukru,
  1 až 1,5 % kyselin, necelé 1 % celulózy, 1 % pektinu, 1 % bílkovin a
  0,5 % tříslovin.  Na minerální látky připadá asi 0,7 %, z toho je nejvíce    draslíku. Z vitamínů má nejvyšší zastoupení provitamin A, dále vitamin                 B1, B2  a C. Jádro obsahuje 45 až 58 % sušiny tuků a 25 až 28 % bílkovin.