Význam broskví ve výživě člověka

02.05.2010 00:02

 

     Pro své chemické složení mají broskve velký dietetický význam a jsou  důležitou složkou ve výživě obyvatelstva. Podíl dužniny tvoří asi 90 %, obsah  sušiny 9 až 22 % a vody více než 78 %. Podíl sacharidů v sušině je celkem  5,71 - 14,94 %, kyselin 0,20 - 0,79 %, solí 0,28 až 0,79 %,
 pektinů 0,50 - 0,90 %.
 Z cukrů převládá sacharóza s 2,80 až 10 %,
 zatímco obsah fruktózy a glukózy je podstatně nižší. Dále 9,10 až 37,50 %  aminokyselin.
 Z organických kyselin jsou nejvíce zastoupeny kyseliny chininová, jablečná a  citrónová.
 Pro výživu lidí je v broskvích důležitý obsah solí K, Na, Ca, Mg, Fe, P, Si a  dalších asi 25 prvků, společně se stopovými prvky.

     Z vitamínů obsahují broskve nejvíce provitamínu A (obsah velmi variabilní),  vitamin C (12,5 až 20 mg), dále vitaminy A1, B1, B2, B9 a E. Broskvové  pecky s vysokým obsahem olejů jsou využitelné ve farmakologii a kosmetice.  Semena jsou bohatá na tuky, bílkoviny a glykosid amygdalin.
    Obsah všech nutričních látek v plodech broskví značně kolísá, což závisí na  odrůdě, půdně-klimatických podmínkách, násadě plodů i dalších faktorech.

 Spotřeba plodů broskví v ČR je asi 3,5 kg na osobu a rok. Pro srovnání v USA  asi 6 kg a v Itálii dokonce až 20 kg za rok.