Karola

Původ:    
 Česká republika (Šlechtitelská stanice Valtice), křížení odrůd  Kloboucká    raná x Velkopavlovická, povolena k množení v roce 1981.
             
 Vlastnosti stromu:
 Růst je středně bujný, stromy tvoří řidší až středně husté vznosné koruny. Ve
 školce vytváří rovné kmínky. Jednoleté výhony mají kratší internodia a jsou
 středně silné.

 Vlastnosti plodu:
 Plody jsou středně velké, vejčitého až oválného tvaru. Základní barva plodu je  žlutá, z větší části pokryta oranžovou, s kamínově červeným líčkem. Dužnina je  oranžová, pevná, velmi dobré chuti, dobře se odděluje od pecky. Slupka je  středně silná, téměř hladká, málo se otlačuje. Problém může být s praskáním  plodu v okolí stopky.

 Hospodářské vlastnosti
 Plodnost:
 Odrůda se vyznačuje časným nástupem do plodnosti, která je na ranou  odrůdu relativně vysoká, i když poněkud menší než u odrůdy Velkopavlovická.
 Při přeplození dává menší plody.

 Odolnost:
 Odolnost proti mrazu ve dřevě a v pupenech je střední, ke gnomonióze  (hnědnutí listů) je stejně náchylná jako Velkopavlovická. Poněkud méně trpí  moniliózou.

 Tvar a podnož:
 Vhodným tvarem zákrsek nebo nižší čtvrtkmen , jako podnože se osvědčily
 vyselektované semenáče řady M-VA-1 až 4 a M-LE-1.

 Doba zrání:
 První polovina července - 10 dní před odrůdou Velkopavlovická. Plody na  stromě vybarvují, i když jsou ještě pevné, a dobře drží.

 Celkové zhodnocení:
 Odrůda nemá specifické požadavky na agrotechniku. Ceníme si raně zrajících
 kvalitních plodů a větší odolnosti vůči úhynu vlivem teplotních výkyvů v jarních
 měsících. Po nadúrodě se může v dalším roce projevit střídavá plodnost.
 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.